Welkom op de website van

DEVACCOUNT

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66


Erkend Accountant IAB 223100 4 N 06 / 9169 2 N 69


Wie is wie ?

Jeroen Decock had 6 jaar ervaring als intern boekhouder in een West-Vlaamse KMO en ruim 12 jaar ervaring als senior accountant in een groot accountancy kantoor toen hij in 2007 DEVACCOUNT opstartte. De drive om zelfstandig te worden vond zijn oorsprong in het feit dat hij een adviserende rol wilde opnemen in het hart van KMO’s.

Koen Decaesstecker werd mede-vennoot/zaakvoerder in Devaccount vanaf juli 2016. Hij heeft 26 jaar ervaring als KMO-adviseur en verliet als senior manager een groot accountancy kantoor. Hij was er eindverantwoordelijke voor een groot aantal KMO dossiers. Daarnaast heeft hij heel wat jonge starters gecoacht en hen de passie en de finesses voor het accountancy vak bijgebracht.

Koen en Jeroen kennen elkaar al jaren, ze hebben samen gestudeerd en 12 jaar voor de zelfde organisatie gewerkt. Beiden zijn erkend IAB accountant-belastingconsulent. Door hun ruime ervaring weten ze zeer goed waar een zelfstandige, een KMO bedrijfsleider, het management in bedrijven... mee geconfronteerd wordt en wat hij of zij belangrijk vindt.

Samen met hun medewerkers vormen zij een kwalitatief team dat pro-actief en doelgericht meedenkt met klanten. Voor het cliënteel betekent dit een aanpak op maat, objectief, en van hoogstaande kwaliteit... Zij zorgen voor optimalisatie, gegarandeerde continuïteit en uiteindelijk een beter, performanter resultaat.

Devaccount geeft een kwaliteitsvolle, correcte, persoonlijke service op maat van uw onderneming. Devaccount is uw adviseur.

Onze missie

DEVACCOUNT is een kwalitatieve partner voor éénmanszaken, vennootschappen, vrije beroepen... op het gebied van administratie, boekhouding, fiscaliteit, juridisch, sociaal...

Vanaf het begin is de missie van het kantoor geweest om niet enkel de wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen nauwkeurig na te leven, maar veeleer om op te treden als echte co-bedrijfsleider bij de klanten. Van de hedendaagse bedrijfsleider wordt immers verwacht dat hij zich bekwaamt in de meest uiteenlopende domeinen. Een externe blik van een ervaren accountant met een grote bagage met zeer actuele kennis is dan ook onontbeerlijk. Door de jarenlange ervaring als adviseur bij KMO's kunnen wij een reële meerwaarde betekenen.

Wij zijn uw vertrouwenspersoon die met respect voor u, een eerlijk, constructief en kritisch beeld geeft en uitdenkt van uw activiteiten of uw plannen. Wij blijven bij alle stappen die u in uw projecten zet steeds als partner optreden.

Volgende slogan dragen wij dan ook hoog in het vaandel:

geef een klant niet wat hij vraagt
                    maar wat hij nodig heeft


Wij zijn er immers van overtuigd dat u meer wilt halen uit uw partnership.
Onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve, hoogstaande opvolging van hun dossier. Daarom wordt er jaarlijks geïnvesteerd in diverse opleidingen (op vlak van boekhouding, fiscaliteit, financieel...) voor de medewerkers. Wij zijn erkend als IAB-accountant.
Onze klanten mogen ten allen tijde rekenen op een kwaliteitsproduct afgeleverd binnen de vooropgestelde wettelijke termijn.

Onze waarden

Onze medewerkers zijn de vormgevers van onze dienstverlening. Enkel dankzij hun kennis en gedrevenheid kunnen wij onze ambities waarmaken. Daarom investeren we in hun ontwikkeling en in een aangename werkomgeving.

Wij vinden het samen met onze medewerkers belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan volgende eisen:

Laagdrempelig

 • zeer toegankelijk en makkelijk bereikbaar (contacteerbaar)
 • wij zoeken antwoorden op wat u nodig hebt...
 • stipte opvolging van uw vraag
 • partner en begeleider van klanten bij alle sociale, juridische, notariële, verzekeringsvraagstukken...

Kwaliteit

 • Helicopterview in het beheer van uw dossier
 • Continue afstemming tussen diverse posten in uw dossier
 • Hoge professionele kwaliteit
 • Permanente professionele vorming en opleiding van zaakvoeder EN medewerkers
 • Erkend accountant IAB

Samenwerking

 • Teamwork en samenwerking staan voorop
 • Respect voor en ondersteuning van elkaar
 • Aanmoediging om plezier in het werk te hebben
 • Steun bij het oppakken van nieuwe, interessante werkzaamheden

Diensten

Boekhouding

 • volledige verwerking van uw boekhouding (inboeken van facturen tot en met het opmaken van de eindbalans)
 • rapportering van omzet en kosten
 • tussentijdse balansen
 • jaarafsluiting
 • begeleiding en ondersteuning indien u uw boekhouding zelf verwerkt
 • ...

Fiscaal

 • opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en B.T.W
 • verstrekken van alle vormen van fiscaal advies
 • bijstand bij controle van de B.T.W. en directe belastingen
 • ...

Juridisch

 • oprichten, herstructureren en vereffenen van vennootschappen en verenigingen
 • voorbereiding van statutenwijziging van vennootschappen
 • begeleiding van overnamedossiers
 • opmaak en nazicht aankoop- en verkoopcontracten, huurcontracten, leningscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, ...
 • opmaak en nazicht van factuurvoorwaarden
 • opmaken van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering
 • afhandeling van administratieve verplichtingen (vergunningen, KBO, BTW, registratie, erkenningen, ...)
 • ...

Sociaal en HR

 • opmaak van allerhande contracten m.b.t. tewerkstelling
 • ondersteuning werving en selectie
 • uitwerken volledig beloningspakket voor uw personeel
 • uitwerken van onthaalbeleid
 • opstellen van arbeidsreglement
 • opvolgen contacten met sociaal secretariaat
 • ...

Financieel/ Verzekeringen

 • ondersteuning bij opmaak financieel plan
 • in alle objectiviteit beoordelen of een project haalbaar is
 • begeleiding bij een kredietaanvraag
 • wij beschikken over performante software om een budget, cashplanning en een uitgebreid financieel plan op te maken

Actualia

Voorafbetalingen aanslagjaar 2018 : vermeerderingspercentages verhoogd !  15/04/2017

Het bericht van de Administratie met betrekking tot de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Gezien de verhoging van het globaal vermeerderingspercentage komt het nut van voorafbetalingen terug onder de aandacht.

Lees meer ...

Intresten op debet - rekening-courant bedrijfsleider – percentages 2016 - hoe intrest beperken ?  8/04/2017

Onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad de referentievoeten voor de berekening van het voordeel van alle aard op een debetstand R/C bedrijfsleider voor het jaar 2016. Deze is gedaald tov het jaar 2015 van 8,16 naar 9,27% op jaarbasis. Voor leningen op vaste termijn is het maandelijks lastenpercentage daarentegen gedaald van 0,20 naar 0,13. We verwijzen naar het artikel in bijlage.

Lees meer ...

Kosten eigen aan de werkgever : Update administratieve instructies RSZ   8/04/2017

Beste, De RSZ publiceerde recent de administratieve instructies voor het eerste kwartaal 2017 met daarin enkele nieuwigheden met betrekking tot bepaalde kostenvergoedingen. Zij publiceert sinds het derde kwartaal van 2010 in zijn algemene instructies voor de werkgevers een overzichtstabel van de kostenposten waarvoor hij op bepaalde voorwaarden een forfaitaire terugbetaling aanvaardt. Enkele van deze bedragen wijzigden vanaf 1 januari 2017. Gezien deze inkomsten niet onderworpen zijn aan het loonbegrip wordt geen RSZ erop geďnd en in de meeste gevallen ook geen bedrijfsvoorheffing. Het is dus een uiterst interessant verloningsmiddel, dat veelvuldig wordt toegepast bij de verloning van werknemers. Behoed u echter van overdreven vergoedingen, pas ze aan aan de aard van de functie van de persoon die ze ontvangt en zorg voor een degelijke overeenkomst !

Lees meer ...

Opheffing BTW-voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017   4/02/2017

De minister van Financiën kondigt de opheffing aan van de betaling van voorschotten voor kwartaalindieners van btw-aangiften. Deze wijziging komt voor in een politieke nota van de minister in het kader van de voortzetting van de vereenvoudiging van de btw-wetgeving en Administratie.

Lees meer ...

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017  3/02/2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn een aantal fiscale wijzigingen van toepassing. Wij sommen deze voor u op.

Lees meer ...

Fiscale bepalingen uit de programmawet 2017  3/01/2017

De ‘programmawet van 25 december 2016’ verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016. Naar goede gewoonte bevat deze wet tal van nieuwe maatregelen op het vlak van fiscaliteit. Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwigheden.

Lees meer ...

Nuttige links

Het internet is een onuitputtelijke bron aan ondernemersinformatie.
Hieronder hebben wij geprobeerd om een overzicht te geven van de meeste relevante websites.

Boekhouding

Juridisch

Fiscaal

Sociaal

Financieel

Subsidies

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier (* = verpicht veld).


Naam *
Adres
Postcode
Gemeente
Tel / GSM
E-mail *
Vraag *
 


Onze contactgegevens

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
Open een plannetje komend van Brugge / komend van Kortrijk.
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66
Jeroen Decock / Accountant-belastingconsulent / jeroen@devaccount.be / gsm +32 473 30 47 30
Koen Decaesstecker / Accountant-belastingconsulent / koen@devaccount.be / gsm +32 497 51 53 06
www.devaccount.be