Welkom op de website van

DEVACCOUNT

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66


Erkend Accountant IAB 223100 4 N 06 / 9169 2 N 69


Wie is wie ?

Jeroen Decock had 6 jaar ervaring als intern boekhouder in een West-Vlaamse KMO en ruim 12 jaar ervaring als senior accountant in een groot accountancy kantoor toen hij in 2007 DEVACCOUNT opstartte. De drive om zelfstandig te worden vond zijn oorsprong in het feit dat hij een adviserende rol wilde opnemen in het hart van KMO’s.

Koen Decaesstecker werd mede-vennoot/zaakvoerder in Devaccount vanaf juli 2016. Hij heeft 26 jaar ervaring als KMO-adviseur en verliet als senior manager een groot accountancy kantoor. Hij was er eindverantwoordelijke voor een groot aantal KMO dossiers. Daarnaast heeft hij heel wat jonge starters gecoacht en hen de passie en de finesses voor het accountancy vak bijgebracht.

Koen en Jeroen kennen elkaar al jaren, ze hebben samen gestudeerd en 12 jaar voor de zelfde organisatie gewerkt. Beiden zijn erkend IAB accountant-belastingconsulent. Door hun ruime ervaring weten ze zeer goed waar een zelfstandige, een KMO bedrijfsleider, het management in bedrijven... mee geconfronteerd wordt en wat hij of zij belangrijk vindt.

Samen met hun medewerkers vormen zij een kwalitatief team dat pro-actief en doelgericht meedenkt met klanten. Voor het cliënteel betekent dit een aanpak op maat, objectief, en van hoogstaande kwaliteit... Zij zorgen voor optimalisatie, gegarandeerde continuïteit en uiteindelijk een beter, performanter resultaat.

Devaccount geeft een kwaliteitsvolle, correcte, persoonlijke service op maat van uw onderneming. Devaccount is uw adviseur.

Onze missie

DEVACCOUNT is een kwalitatieve partner voor éénmanszaken, vennootschappen, vrije beroepen... op het gebied van administratie, boekhouding, fiscaliteit, juridisch, sociaal...

Vanaf het begin is de missie van het kantoor geweest om niet enkel de wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen nauwkeurig na te leven, maar veeleer om op te treden als echte co-bedrijfsleider bij de klanten. Van de hedendaagse bedrijfsleider wordt immers verwacht dat hij zich bekwaamt in de meest uiteenlopende domeinen. Een externe blik van een ervaren accountant met een grote bagage met zeer actuele kennis is dan ook onontbeerlijk. Door de jarenlange ervaring als adviseur bij KMO's kunnen wij een reële meerwaarde betekenen.

Wij zijn uw vertrouwenspersoon die met respect voor u, een eerlijk, constructief en kritisch beeld geeft en uitdenkt van uw activiteiten of uw plannen. Wij blijven bij alle stappen die u in uw projecten zet steeds als partner optreden.

Volgende slogan dragen wij dan ook hoog in het vaandel:

geef een klant niet wat hij vraagt
                    maar wat hij nodig heeft


Wij zijn er immers van overtuigd dat u meer wilt halen uit uw partnership.
Onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve, hoogstaande opvolging van hun dossier. Daarom wordt er jaarlijks geïnvesteerd in diverse opleidingen (op vlak van boekhouding, fiscaliteit, financieel...) voor de medewerkers. Wij zijn erkend als IAB-accountant.
Onze klanten mogen ten allen tijde rekenen op een kwaliteitsproduct afgeleverd binnen de vooropgestelde wettelijke termijn.

Onze waarden

Onze medewerkers zijn de vormgevers van onze dienstverlening. Enkel dankzij hun kennis en gedrevenheid kunnen wij onze ambities waarmaken. Daarom investeren we in hun ontwikkeling en in een aangename werkomgeving.

Wij vinden het samen met onze medewerkers belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan volgende eisen:

Laagdrempelig

 • zeer toegankelijk en makkelijk bereikbaar (contacteerbaar)
 • wij zoeken antwoorden op wat u nodig hebt...
 • stipte opvolging van uw vraag
 • partner en begeleider van klanten bij alle sociale, juridische, notariële, verzekeringsvraagstukken...

Kwaliteit

 • Helicopterview in het beheer van uw dossier
 • Continue afstemming tussen diverse posten in uw dossier
 • Hoge professionele kwaliteit
 • Permanente professionele vorming en opleiding van zaakvoeder EN medewerkers
 • Erkend accountant IAB

Samenwerking

 • Teamwork en samenwerking staan voorop
 • Respect voor en ondersteuning van elkaar
 • Aanmoediging om plezier in het werk te hebben
 • Steun bij het oppakken van nieuwe, interessante werkzaamheden

Diensten

Boekhouding

 • volledige verwerking van uw boekhouding (inboeken van facturen tot en met het opmaken van de eindbalans)
 • rapportering van omzet en kosten
 • tussentijdse balansen
 • jaarafsluiting
 • begeleiding en ondersteuning indien u uw boekhouding zelf verwerkt
 • ...

Fiscaal

 • opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en B.T.W
 • verstrekken van alle vormen van fiscaal advies
 • bijstand bij controle van de B.T.W. en directe belastingen
 • ...

Juridisch

 • oprichten, herstructureren en vereffenen van vennootschappen en verenigingen
 • voorbereiding van statutenwijziging van vennootschappen
 • begeleiding van overnamedossiers
 • opmaak en nazicht aankoop- en verkoopcontracten, huurcontracten, leningscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, ...
 • opmaak en nazicht van factuurvoorwaarden
 • opmaken van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering
 • afhandeling van administratieve verplichtingen (vergunningen, KBO, BTW, registratie, erkenningen, ...)
 • ...

Sociaal en HR

 • opmaak van allerhande contracten m.b.t. tewerkstelling
 • ondersteuning werving en selectie
 • uitwerken volledig beloningspakket voor uw personeel
 • uitwerken van onthaalbeleid
 • opstellen van arbeidsreglement
 • opvolgen contacten met sociaal secretariaat
 • ...

Financieel/ Verzekeringen

 • ondersteuning bij opmaak financieel plan
 • in alle objectiviteit beoordelen of een project haalbaar is
 • begeleiding bij een kredietaanvraag
 • wij beschikken over performante software om een budget, cashplanning en een uitgebreid financieel plan op te maken

Actualia

Opheffing BTW-voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017   4/02/2017

De minister van Financiën kondigt de opheffing aan van de betaling van voorschotten voor kwartaalindieners van btw-aangiften. Deze wijziging komt voor in een politieke nota van de minister in het kader van de voortzetting van de vereenvoudiging van de btw-wetgeving en Administratie.

Lees meer ...

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017  3/02/2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn een aantal fiscale wijzigingen van toepassing. Wij sommen deze voor u op.

Lees meer ...

Fiscale bepalingen uit de programmawet 2017  3/01/2017

De ‘programmawet van 25 december 2016’ verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016. Naar goede gewoonte bevat deze wet tal van nieuwe maatregelen op het vlak van fiscaliteit. Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwigheden.

Lees meer ...

Dakisolatie 2016 - 2017  30/11/2016

Dakisolatie is de laatste energiebesparende ingreep die een fiscaal voordeel oplevert, naast een premie. De Vlaamse regering voert een overgangsmaatregel in nu ze het fiscale voordeel voor dakisolatie vanaf volgend jaar (2017) afschaft. Ook aan het stelsel van de individuele premies (aan te vragen via de netwerkbeheerder) verandert een en ander vanaf 1/1/2017

Lees meer ...

Kosten aan de werkgever – wijzigingen vanaf 01.07.2016  31/08/2016

Kosten eigen aan de werkgever hebben de uitzonderlijke eigenschap niet belastbaar te zijn voor de genieter en tezelfdertijd toch aftrekbaar te zijn voor de onderneming die ze toekent. De genieter kan zowel een werknemer als een bedrijfsleider zijn. Twee van de meest toegepaste onkosten vergoedingen voor bedrijfsleiders zijn de kilometervergoeding met eigen voertuig en de forfaitaire dienstreizen binnenland. De tarieven van beide kostenvergoedingen werden recent aangepast

Lees meer ...

De Ministerraad keurt de maatregelen goed inzake de alternatieve financiering voor jonge ondernemingen  5/06/2016

Deze ochtend heeft de regering in de Ministerraad de teksten goedgekeurd die de invoering mogelijk maken van de alternatieve financieringsplatformen en de startersfondsen. Het gaat om structuren die de mogelijkheid zullen bieden om ten volle te genieten van de belastingverminderingen die vorig jaar in juli werden beslist. Ter herinnering, deze maatregel is uitzonderlijk omdat hij een belastingvermindering toekent voor kapitaalparticipaties van 30% voor KMO’s tot 45% voor micro-ondernemingen

Lees meer ...

Nuttige links

Het internet is een onuitputtelijke bron aan ondernemersinformatie.
Hieronder hebben wij geprobeerd om een overzicht te geven van de meeste relevante websites.

Boekhouding

Juridisch

Fiscaal

Sociaal

Financieel

Subsidies

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier (* = verpicht veld).


Naam *
Adres
Postcode
Gemeente
Tel / GSM
E-mail *
Vraag *
 


Onze contactgegevens

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
Open een plannetje komend van Brugge / komend van Kortrijk.
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66
Jeroen Decock / Accountant-belastingconsulent / jeroen@devaccount.be / gsm +32 473 30 47 30
Koen Decaesstecker / Accountant-belastingconsulent / koen@devaccount.be / gsm +32 497 51 53 06
www.devaccount.be

VACATURES

In het kader van verdere uitbouw van het kantoor zoeken we een...

Ervaren Accountant / dossierbeheerder

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 • Je staat in voor de voorbereiding en afwerking van de jaarrekening en belastingaangifte van vennootschappen, het verlenen van boekhoudbijstand, opmaak van de BTW- en IC-aangiften, alsook het zelf bijwerken van boekhoudingen;
 • Je staat tevens in voor het opstellen van uitbatingsrekeningen van eenmanszaken alsook het invullen van de bijhorende aangifte personenbelasting;
 • Je treedt op als adviseur van onze (in hoofdzaak) KMO klanten en hebt daartoe veelvuldig klantencontact.

PROFIEL

 • Je kennis van fiscaliteit is actueel en je kan deze kennis toepassen;
 • Je bent een gedreven persoon die voortdurend wil bijleren en zichzelf wil verbeteren;
 • Je bent communicatief sterk en bent een echte teamplayer die ook zelfstandig aan de slag kan;
 • Jouw verantwoordelijkheid en gedrevenheid zijn jouw troeven. Je denkt mee met je klant. Je verzorgt niet enkel zijn boekhouding en fiscale verplichtingen maar geeft hem advies om zijn business te optimaliseren;
 • Je onderscheidt je van anderen door je positieve ingesteldheid en klantgerichtheid.

 • Vereiste studies
  Prof. bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit
  Master Handelswetenschappen: Accountancy en fiscaliteit
 • Werkervaring
  Minstens 4 jaar ervaring
 • Plaats tewerkstelling
  BEVEREN-ROESELARE

AANBOD

Je komt terecht in een professionele werkomgeving, in een gedreven team met een no nonsens mentaliteit die past bij onze KMO klanten. Het landelijk gelegen kantoor is vlot bereikbaar, heeft parking en ligt weg van alle files en drukte. Je verloningspakket hangt af van je ervaring en kennis.
We investeren in de opleiding van onze medewerkers zodat hun kennis steeds up to date is. Je krijgt de mogelijkheid je IAB stage te doen, te groeien en bij te leren.
80% tewerkstelling is een mogelijkheid.

WAAR & HOE SOLLICITEREN?

Via e-mail anja@devaccount.be
Per telefoon: +32 494 56 17 76


Junior-dossierbeheerder

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 • Je werkt boekhoudingen bij en verleent bijstand aan klanten die zelf hun boekhouding voeren;
 • Je staat in voor de voorbereiding van de jaarrekening en belastingaangifte van vennootschappen, de opmaak van de BTW- en IC-aangiften;
 • Je staat tevens in voor het opstellen van uitbatingsrekeningen van eenmanszaken alsook het invullen van de bijhorende aangifte personenbelasting.

PROFIEL

 • Je kennis van boekhouding en fiscaliteit is actueel en je kan deze kennis toepassen;
 • Je bent een gedreven persoon die voortdurend wil bijleren en zichzelf wil verbeteren;
 • Je bent communicatief sterk en bent een echte teamplayer;
 • Je onderscheidt je van anderen door je positieve ingesteldheid en klantgerichtheid.

 • Vereiste studies
  Prof. bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit
  Master Handelswetenschappen: Accountancy en fiscaliteit
 • Werkervaring
  Minstens 1 jaar ervaring
 • Plaats tewerkstelling
  BEVEREN-ROESELARE

AANBOD

Je komt terecht in een professionele werkomgeving, in een gedreven team met een no nonsens mentaliteit die past bij onze KMO klanten. Het landelijk gelegen kantoor is vlot bereikbaar, heeft parking en ligt weg van alle files en drukte. Je verloningspakket hangt af van je ervaring en kennis.
We investeren in de opleiding van onze medewerkers zodat hun kennis steeds up to date is. Je krijgt de mogelijkheid je IAB stage te doen, te groeien en bij te leren.

WAAR & HOE SOLLICITEREN?

Via e-mail anja@devaccount.be
Per telefoon: +32 494 56 17 76